Kategorie

  • Ohodnoďte nás na Zboží.cz

    Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Informace k ochraně osobních údajů

Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jež klade nové požadavky v oblasti ochrany Vašich osobních údajů.

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost JIVE - IT s.r.o., se sídlem Hany Kvapilové 113/11, 779 00 Olomouc, IČ: 02738376.

2. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE A PRO JAKÉ ÚČELY?

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro účely uzavření smlouvy (nákupu zboží). Dále také pro marketingové účely – zasílání nabídek zboží.

3. JAKÉ MÁME OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Naším oprávněným zájmem je plnění povinností vyplývajících vůči spotřebiteli ze smlouvy, zákona a dalších předpisů  a také nabídka aktuálně sklízených produktů.

4. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro realizaci obchodní transakce, vystavení faktury a dodání zboží od Vás potřebujeme znát jméno, příjmení (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt.

Registrací do eshopu založením zákaznického účtu, přihlášením se do odběru novinek, zasláním zprávy přes kontaktní formulář nebo učiněním objednávky dává kupující souhlas ke zpracování osobních údajů zadaných zákazníkem v rozsahu, které jsou potřebné ke zpracování a vyřízení objednávky.

V případě, že dá souhlas s odběrem novinek, pak souhlasí s tím, že až do odvolání mu může prodávající zasílat informace o novinkách a akcích v e-shopu. Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům s výjimkou vyjmenovaných přepravců viz níže a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), aby zboží nebo peníze nebyly vydány neoprávněné osobě.


5. JAKÉ SUBJEKTY MAJÍ PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM?

Přístup k Vašim osobním údajům má společnost JIVE - IT s.r.o., Hany Kvapilové 113/11, 779 00, Olomouc, provozovatel eshopu www.rybanahacku.cz

Přístup k Vašim osobním údajům mají i další třetí subjekty. Jedná se zejména o poskytovatele IT služeb spojených s provozem e-shopu www.rybanahacku.cz.

Osobní údaje v rozsahu potřebném k doručení zásilky jsou dále předávány vámi zvolenému přepravci.

Konkrétní výčet příjemců OÚ je k dispozici na vyžádání.

6. K ČEMU ÚDAJE SLOUŽÍ?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží pro posouzení Vaší důvěryhodnosti, platební morálky a výše kreditu nakoupeného zboží. Na základě tohoto Vám pak můžeme nabídnout další speciální služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům (slevové kupóny pro věrné zákazníky, speciální slevy pro registrované zákazníky).8. PO JAKOU DOBU MÁME ULOŽENY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme do vašeho odvolání. Nejdéle po dobu 4 let od poslední transakce nebo přihlášení do eshopu. Faktury uchováváme po dobu 10 let.

9. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo kdykoliv se na nás obrátit e-mailem a požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů.

10. PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nevyužíváme profilování a automatizované rozhodování.

11. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.rybanahacku.cz v sekci „Můj účet“.

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

12.Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost JIVE-IT s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.rybanahacku.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., nařízením GDPR a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti JIVE-IT s.r.o.

13. Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po zalogování do eshopu www.rybanahacku.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.).

Výmaz osobních dat (právo být zapomenut) - V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na rybanahacku@gmail.com nebo můžete využít našeho kontaktního formuláře zde a my výmaz údajů ve Vámi požadovaném rozsahu provedeme.

Více o ochraně Vašich osobních údajů se dozvíte na tomto odkazu v Zásadách zpracování osobních údajů.

V Olomouci, dne 23.5.2018

Vendula Jíchová, jednatelka společnosti